دید : 807

معرفی اجمالی و ارائه چارت اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

- نام اداره کل :

اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

- معرفی اداره کل( تاریخچه و پایه های قانونی تشکیل اداره و اهداف آن) به صورت مختصر:

بر اساس قانون تشکیلات و و ظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، به منظور رسیدگی به امور تجهیزات پزشکی، در سال 1364  "دفتر تجهیزات پزشکی" در معاونت درمان تشکیل و سپس ساختار آن در سال 1372به "اداره" تغییر یافت.    به ضرورت اهمیت و گستردگی کار، اداره با عنوان "اداره کل تجهیزات پزشکی" در سال 1376 در مجموعه معاونت درمان ارتقاء یافته و از سال 1378 زیر نظر قائم مقام وزیر بهداشت در امور اقتصادی و بازرگانی و رئیس مرکز مدیریت و هماهنگی امور اقتصادی و بازرگانی قرار گرفت و در مهر ماه سال 1390 با تشکیل سازمان غذا و دارو ، اداره کل از ساختار مذکور متنزع و با عنوان"اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی" زیرمجموعه سازمان گردید.

به استناد بندهای 11 و 12 و 13 و 17 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع و تبصره 5 ماده 13و تبصره 2 ماده 14 و تبصره 2 ماده 3 مقرارت امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد 24 و 25 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بر اساس آیین نامه تجهیزات پزشکی مصوب بهمن ماه 1386 و بازنگری شده مصوب 1394، "اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی" به نمایندگی از وزارت متبوع ، مسئول نظارت و ارزیابی و احراز اصالت سلامت کیفسیت و ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و اعطای مجوز به متقاضیان در خصوص اقدامات و فرآیندهای گوناگون در عرصه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش می باشد.

-اهداف و ماموریتها بطور اجمال:

اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی با آگاهی از با ارتباط مستیقم بحث پیشگیری، تشخیص، درمان و پایش بیماری ها با تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و نقش آن در سلامت و حفظ جان بیماران و کاربران و به منظور صیانت از جان و مال بیمار، وظیفه نظارت بر عرضه، مصرف و کاربری تجهیزات و ملزومات پزشکی با کیفیت، ایمن، سالم، اصیل، اثربخش، در دسترس و با قیمت مناسب به جامعه هدف را بر عهده دارد و اهم ارائه خدمات مذکور به شرح ذیل می باشد: